Bord na nGobharnóirí / Board of Governors

Cathaoirleach/ Chairperson

Emma Bn. Mhic Bhloscaidh

Leas-Chathaoirleach/ Vice-Chair Person

Francie Brolly

Ionadaithe ón Bhord/ Bord Representatives

Tim Gordon, Déaglán Ó Doibhlin

Ionadaithe na dTuistí/ Parent Representatives

Katie Uí Mhanacháin, Sarah Kelly

Ionadaí na Múinteoirí/ Teacher Representative

Róisín Mhic Thaidhg

Iontaobhaithe/ Trustees

Francie Brolly, Emma Bn. Mhic Bhloscaidh

Rúnaí/ Secretary

Máirín Bn. Uí Cheallaigh