Éide Scoile / School Uniform

uniform1.jpg

Gasúir 
Bríste dhubh
Léine bhán
Geansaí scoile corcra
Carbhat breacán
Bróga dubha / bróga reatha dubha

Boys 
Black trousers
White shirt
Purple school jumper
Tartan tie
Black shoes / black trainers

uniform2.jpg

Cailíní 
Pilirín dubh / sciorta dubh
Blús bán / léine bhán
Geansaí scoile corcra
Carbhat breacán
Stocaí bána/ riteoga dubha
Bróga dubha / brogan reatha dubha

Girls 
Black pinafore / skirt
White blouse / shirt
Purple school jumper
Tartan tie
White socks / black tights
Black shoes / black trainers