Fáilte / Welcome


A  Thuismitheoir, A Chaomhnóir,


Is cúis áthais dom fáilte a chur romhat go Gaelscoil Neachtain. Is bunscoil chomhoideasach idirchreidmheach í Gaelscoil Neachtain.  Moltar d’achan pháiste ag Gaelscoil Neachtain, machnamh a dhéanamh ar a m(h)aitheas féin achan lá, agus, faoi seach, maitheas achan duine eile.  Agus taca acu ó Bhord na nGobhornóirí, oibríonn páistí, tuismitheoirí agus an fhoireann le chéile anseo chun cuidiú le achan pháiste a c(h)umas a bhaint amach mar dhuine muiníneach, dhátheangach taobh istigh de thimpeallacht atá slán sábháilte.  Ag Gaelscoil Neachtain, bímid ag dúil leis an rogha do na páistí go léir.  Ag Gaelscoil Neachtain is mór againn an Ghaeilge mar oidhreacht bheo luachmhar.  Moltar labhairt na Gaeilge ar scoil gach lá chun cumas oideachasúil agus próiseas foghlamtha an phaiste a chothú. Cothaímid fosta tuiscint agus meas do na cultúir agus do na traidisiúin go léir.  Is áit léinn í Gaelscoil Neachtain a mhaireann faoi thionchar an Spioraid, áit a gcuirtear an éiteas Críostaí chun cinn, áit a gcothaítear an carachtar maith.

Is Mise le Meas,

Máirín Uí Cheallaigh,


Príomhoide.

Dear Parent, Guardian,


It is with great pleasure that I welcome you to Gaelscoil Neachtain.  Gaelscoil Neachtain is a co-educational, interdenominational Irish-medium primary school.   Here at Gaelscoil Neachtain every child is encouraged, every day, to believe in his/her value as a person and, in turn, to value all others.  Children, parents and staff, supported by the Board of Governors, work together to help each child achieve his/her potential as a confident bi-lingual in a safe and caring environment.  We have high expectations for all our children.  At Gaelscoil Neachtain, we appreciate the Irish language as a valuable and living heritage.  The School encourages the use of the Irish language throughout the school day to enhance the educational potential of every child and to facilitate and enhance the learning process.  We foster, also, understanding and respect for all cultures and traditions and celebrate diversity.  Gaelscoil Neachtain is a place of learning led by the Spirit, a place where the Christian ethos is fostered, a place where good character is nurtured.

Is Mise le Meas,

Máirín Uí Cheallaigh,

Príomhoide.