Blended Learning - ComputersEN082 - Downloading Microsoft Office for
.
Download • 255KB

21 Meán Fómhair, 2020.


A Thuismitheoir / a Chaomhnóir,

Mar chuid den fhoghlaim chumaisc, beidh obair bhaile curtha in airde ar Google Classroom go rialta an scoilbhliain seo. Muna bhfuil teacht isteach ag do pháiste ar ríomhaire nó ar idirlíon iarraim ort teagmháil a dhéanmh le múinteoir ranga do pháiste roimh an Aoine 25 Meán Fómhair 2020. Déanfaidh an múinteoir ranga socruithe le tacú le do pháiste. Cuirim i gcuimhne daoibh go bhfuil Microsoft Office ar fáil saor in aisce do gach dalta. Gheobhaidh tú na treoracha íoslódála cengailte leis seo.

Dear Parent / Guardian,

This school year homework will be uploaded regularly to Google Classroom as part of the Blended Learning approach. If your child does not have access to a computer or internet I ask that you make contact with your child’s class teacher by Friday 25 September 2020. The class teacher will make arrangements to support your child. I would like to remind you that Microsoft Office is available free of charge for every pupil. The instructions for downloading are attached.

Is Mise le Meas,

…………………………………

Seáinín Mhic Lughaidh,

Comhordaitheoir TFC.

37 views