Boscaí Lóin

15 Meán Fómhair, 2020.

A Thuismitheoir / A Chaomhnóir,

Tá uasdátú faighte againn maidir le boscaí lóin. Is é an treoir is déanaí ón CSP ná go bhfuil cead ag páiste lón a thabhairt ar scoil i soitheach athúsáideach in-nite agus ba cheart don tuismitheoir / chaomhnóir é seo a ní go maith gach lá i ndiaidh na scoile. Mar a gcéanna, is féidir búidéal a líonadh le huisce sa bhaile, a thabhairt ar scoil agus a thabhairt ‘na bhaile arís. Níl buidéil uisce le hathlíonadh ar scoil. Arís, ba cheart don tuismitheoir an búidéal a ní go maith gach lá i ndiaidh na scoile. Tá an chomhairle nua seo a chur i gcrích láithreach bonn. Tá muid ag fanacht go fóill ar thuilleadh eolais maidir le málaí scoile agus leabhair – déanfar thú a choinneáil ar an eolas. Go raibh maith agat.

We have received an update from the Education Authority regarding lunch boxes. The latest guidance from PHA is that a child may bring their lunch to school in a reusable, washable container and the parent/guardian should take care to make sure this is washed thoroughly every day after school.

Likewise, a reusable bottle can be filled with water at home for school and taken home again. Water bottles are not to be refilled in school. Again, the parent/guardian should take care to make sure the water bottle is washed thoroughly every day after school. This new guidance takes effect immediately. We are still awaiting further information regarding school bags and books –we will keep you updated. Go raibh maith agat.

Is Mise le Meas,

……………….

Máirín Uí Cheallaigh,

Príomhoide.

7 views