Is é An Mháirt 9 Feabhra 2021 Lá na Sábháilteachta IdirlínIs é An Mháirt 9 Feabhra 2021 Lá na Sábháilteachta Idirlín. Is é le chéile chun idirlíon níos fearr an téama i mbliana. Beidh gach rang ag amharc ar dhóigheanna éagsúla le bheith sábháilte ar líne. Chun tacú leis na gníomhaíochtaí seo, ta muid ag iarr ar thuismitheoirí plé a dhéanamh leis na páistí ar na dóigheanna is féidir leo fanacht sábháilte ar líne. Féach an plean teaghlaigh thíos le líonadh agus le haontú mar theaghlach.

Tá webinar 'Empowering Healthy Online Behaviour in Younger Children' ar fáil ar líne do thuismitheoirí is féidir clárú ar an nasc thíos.

https://www.webwise.ie/trending/bekindonline-webinar-series/

Tuesday 9 February 2021 is Safer Internet Day. This year's theme is 'An Internet we Trust'. Every class will be looking at various ways of staying safe online. To support these activities we are asking parents to discuss ways of staying safe online with their children. See the family online safety plan attached below. to discuss and complete as a family

There is also a parents' webinar available 'Empowering Healthy Online Behaviour in Younger Children'. You can register on the link below.

https://www.webwise.ie/trending/bekindonline-webinar-series/


Family Online Safety Plan
.pdf
Download PDF • 1.13MB

45 views