Access Keys:

 
 
Gaelscoil agus Naíscoil Neachtain, Dungiven, Derry

Fáilte / Welcome

A Thuismitheoir, A Chaomhnóir,

Is cúis áthais dom fáilte a chur romhat go Gaelscoil Neachtain. Is bunscoil chomhoideasach idirchreidmheach í Gaelscoil Neachtain. Moltar d’achan pháiste ag Gaelscoil Neachtain, machnamh a dhéanamh ar a m(h)aitheas féin achan lá, agus, faoi seach, maitheas achan duine eile.

Dear Parent, Guardian,

It is with great pleasure that I welcome you to Gaelscoil Neachtain. Gaelscoil Neachtain is a co-educational, interdenominational Irish-medium primary school. Here at Gaelscoil Neachtain every child is encouraged, every day, to believe in his/her value as a person and, in turn, to value all others

Latest News

31st Jan 2023
Bhain páistí Rang 4 an-sult as na crosóga a dhéanamh...
 
 
 
 
 
19th Jan 2023
Bhain na páistí an-sult as an sneachta le cúpla lá anuas...
 
 
 
 
 
 
 

Gaeilgeoir na Seachtaine

 

Peannaireacht na Seachtaine

 

UTV - Páistí na Gaelscoile ag baint sult as an sneachta UTV - Gaelscoil children enjoying the snow

 

Latest Photographs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urraíocht do gheansaithe na scoile

Buíochas ó chroí le Comhar Credidmheas Dhún Geimhin as urraíocht a dhéanamh ar gheansaithe nua spórt Ghaelscoil Neachtain.  Is mór againn go léir é!  

Sincere thanks to Dungiven Credit Union for sponsoring Gaelsocil Neachtain’s new sports jerseys.  We really appreciate it!

 

Upcoming Events...

No Events